• २०८१ श्रावाण ३ बिहीबार

आज

 गुरुदत्त ज्ञवाली

गुरुदत्त ज्ञवाली


एक
अनौठो
अ नु भू ति
खुसी मरेको
डढेलो हाँसोमा
मुर्कट्टा इतिहास
अश्रुधारा रगतका
फेरियो इतिहास आज
हेरियो संसारको विचित्र
कला फेरियो जीवनको
बुझाइको ताल सुल्टो
भाका प्रकृतिमय
संगत सिर्जना
वाणी हार्दिक
स मा दा र
सम्यक
ज्ञान
यो ।


 गुरुदत्त ज्ञवाली