• २०८१ श्रावाण ३ बिहीबार

जल्लाद

रसिद हुसैन

रसिद हुसैन

मलाई एउटा डोरी,
एउटा हथौडा
र एउटा फलामको डण्डी देऊ
कि म बनाउन सकौँ
फाँसीको तख्ता ।

हामी बिच अझै बाँकी छ–एउटा समूह
जो उदास अनुहार लाएर घुमिरहन्छ
जसले हामीलाई लज्ज्ति बनाएको छ
आऊ ! उनीहरूको घाँटीमा पासो कसौँ ।

हामी कसरी राख्नसक्छौँ
उनीहरूलाई हामी बिच
जो, जसलाई भेटेपनि
चाट्न थाल्छन्–उसको हत्केला ।

अनुवादः राजेन्द्र शलभ