• २०८१ श्रावाण १० बिहीबार

दुईजनाको बीचमा

मरिने पित्रोस्यान

मरिने पित्रोस्यान

दुईजनाको बीचमा
सधैँ एउटा सडक हुनेगर्छ
जसमा हुइँकिरहेका हुन्छन्- गाडीहरू

यदि तिमीले सडक पार गर्यौ भने पनि
तिमीले देख्नेछौ
उसले अघि नै पार गरिसकेछ सडक
तिमी पारि हुँदा ऊ वारि
सडकको अर्को छेउ हुनेछ ।

दुईजनाको बीचमा
सधैँ नै हुनेगर्छ एउटा सडक
जसमा हुइँकिरहेका हुन्छन् गाडीहरू ।

अनुवाद: राजेन्द्र शलभ