• २०८० असोज ८ सोमबार

गीत

डम्बर बिकेल

डम्बर बिकेल

केटा: लाइहाल लाइहाल मनमै माया भए खुरुक्कै लाइहाल
सुटुक्कै आइहाल यो ज्यानको मायाभए सुटुक्कै आइहाल ।

केटी:  छाइहाल छाइहाल मुटुमै प्यार भए खुरुक्कै छाइहाल
हुरुक्कै भइहाल यो ज्यानलाई हेरी हुरुक्कै भइहाल ।

केटा:  लुकि लुकी हेरेको किन हो झुकि झुकी हाँसेको किन हो
भन न भन हे प्यारी, माया दिन हो तिमीले माया लिन हो
गाइहाल गाइहाल प्रीतिकै गीत तिमी खुरुक्कै गाइहाल
सुटुक्कै आइहाल यो ज्यानको मायाभए सुटुक्कै आइहाल ।

केटी:  मीठोमीठो बोलेको किन हो मन पनि खोलेको किन हो
भन न भन हे प्यारा, माया दिन हो तिमीले माया लिन हो
धाइहाल धाइहाल प्यारमै डुब्न तिमी खुरुक्कै धाइहाल
हुरुक्कै भइहाल यो ज्यानलाई हेरी हुरुक्कै भइहाल ।


– डम्बर बिकेल