• २०७९ असोज १९ बुधबार

परिचित

लुकामारी

औँलाहरू

जुत्ता

तिम्रो अँगालोमा

मतिर हेर !

त्यो क्षण