• २०८१ असार ३२ सोमबार

मतिर हेर !

डेनिस बु्रट्स

डेनिस बु्रट्स

हावामा
उड्दै गरेको

यो नस्टप्रायः
सुकेको पात मलाई भनिरहेछ-

मतिर हेर !

अनुवाद: राजेन्द्र शलभ