• २०८० असोज १५ सोमबार

तलवार

ऊलाव हाउगे

ऊलाव हाउगे

तलवारले
चिर्ने गर्छ
जब त्यसलाई निकालिन्छ दापबाट

अरू केही नभए
हावालाई ।

अनुवाद: राजेन्द्र शलभ