• २०८० असोज ६ शनिवार

रद्दी

होदा एल्बन

होदा एल्बन

उसले
छोडेर गएपछि

केही पनि
बाँकी रहेन
उसको

म बाहेक ।

अनुवाद: राजेन्द्र शलभ