• २०८० असोज ९ मङ्गलबार

मेरा शब्द

महमुद दरवेश

महमुद दरवेश

जब माटो थिए मेरा शब्द
मेरो मित्रता धानका बालाहरूसँग भयो

जब क्रोध थिए मेरा शब्द
जंजीरहरू मेरा साथी बने

जब ढुङ्गा थिए मेरा शब्द
म लहरहरूको साथी बन्न पुगेँ

जब विद्रोही बने मेरा शब्द
भुईंचालोसँग भयो मेरो मित्रता

जब तितो स्याऊ बने मेरा शब्द
म आशावादीहरूको साथी बने

तर जब मह बने मेरा शब्द
झिंगाहरूले मेरो मुख थुनी दिए ।

अनुवादः राजेन्द्र शलभ