• २०८० चैत ३० शुक्रबार

समुद्रको आयु

अशोक चक्रधर

अशोक चक्रधर

एक दिन लहरले
समुद्रसँग
उसको आयु सोध्यो,
समुद्र फिस्स हाँस्यो ।

तर जब
थोपाले
रहरसँग
उसको आयु सोध्यो
ऊ रिसायो
भुनभुनायो
रनथनायो
थोपाको
टाउकामै
चढ्यो र
ऊ मर्यो !

थोपा समुद्रमा मिसियो

समुद्रको आयु
बढ्यो !

अनुवाद: रमण घिमिरे