• २०८१ असार २ शनिवार

सिक्नुपर्छ

देवीचरण सेडाईँ

देवीचरण सेडाईँ


मन
अहिले
शुद्ध लेख्ने
हुनका लागि
हुनुपर्छ ज्ञान
व्याकरणको हाम्रो
कारक विभक्ति अनि
क्रियाविशेषण र अव्यय
सन्धि समास प्रत्ययपनि
धातुञ्वर्णविन्यासञ्हेर
प्रयोग गर लेखनमा
आउँछ ञ् शुद्धपन
तत्समतद्भव
विचार सबै
हुन्छ शुद्ध
लेखाई
तिम्रो
हो !


देवीचरण सेडाईँ
तेजपुर असम
[email protected]