• २०७९ मंसिर २१ बुधबार

छहारी विनाको रूख

एरलिन्डो बारबेइटोस

एरलिन्डो बारबेइटोस

छहारीविनाको
रूख
यौवनविनाको
महिला

धूलोविनाको
हावा
पुच्छरविनाको
कुकुर ।

अनुवाद: राजेन्द्र शलभ


एहसास

सावन पर भी यौवन