• २०८० मंसिर १९ मङ्गलबार

जरूरी सूचना

यस श्री लूनकरणदास- गङ्गादेवी चौधरी साहित्यकला मन्दिरद्वारा यस अघि आफ्नो वार्षिक कार्यक्रम- ‘स्रष्टासम्मान समारोह’ यही वैशाख २७ गते आयोजना गर्ने समाचार प्रकाशित गरिएकोमा हाल देशभरि कोभिड- १९ को महामारी फेरि सुरू भएको र सरकारद्वारा कुनै पनि भेला या सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्नु भन्ने सूचना प्रसार-प्रचार भएको हुँदा यस महामारीको प्रकोप साम्य नभएसम्मका लागि यो समारोह नगर्ने भन्ने यस साहियकला मन्दिरको निर्णय सम्बन्धित सबै महानुभावहरूमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

श्री लूनकरणदास-गङ्गादेवी चौधरी
साहित्यकला मन्दिर